۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

 

 

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همراه با پذیرش اولین دانشجوی دستیاری تخصصی بالینی در رشته بیماریهای داخلی و در سال 1365 شروع به کار نمود. در سال 1366 اولین پذیرش دانشجو در مقطع  کارشناسی ارشد رشته بیهوشی و در سال 1382 در مقطع دستیاری تخصصی دندانپزشکی در رشته اندودانتکیس  و همچنین در سال 1383 در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) با پذیرش دانشجو در رشته فیزیولوژی به کار خود ادامه داد. این مدیریت همچنین در مقاطع MPH، دستیاری فوق تخصصی بالینی و فلوشیپ نیز به آموزش و تربیت دانشجویان می پردازد. هم اکنون در 41 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 25 رشته در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)، 19 رشته در مقطع دستیاری تخصصی بالینی،  3 رشته در مقطع دستیاری فوق تخصصی بالینی، 3  رشته در دوره فلوشیپ، 9 رشته در مقطع دستیاری تخصصی دندانپزشکی،  11 رشته در دوره MPH و در هفت مرکز تحقیقات با پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research) در حال فعالیت می باشد.