۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

 

آموزش نرم افزار SPSS-17

 

 

 

  آموزش نرم افزار End note -x17

 

 

 

   آموزش نرم افزار End note Web

 

 

 

   

فایل های کارگاه روش تحقیق

 

روش تحقیق

 

Cohort studies

 

Experimental design

 

Qualitative research

 

مطالعات موردی