۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

آیین نامه دوره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی 

  آیین نامه دوره دکتری تخصصی پزشکی 

 

  آیین نامه دوره فوق تخصصی

 

  آیین نامه ارتقا دستیاران 

 

  آیین نامه و مقررات فلوشیپ 

 

  آیین نگارش پایان نامه

 

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

 

  شیوه نامه ثبت موضوع پایان نامه و پروپوزال 

 

 

  آیین پوشش حرفه ای 

 

  آیین نامه نقل و انتقالات دستیاران 

 

 راهنمای جامع مقالات شرطی دفاع از پایان نامه کلیه مقاطع