۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن   

 

فرم ها و فرآیندهای در حال تحصیل دکتری تخصصی و پژوهشی

 پروپوزال 

 

  فرآیند برقراری حقوق

 

  فرآیندمرخصی تحصیلی 

 

 فرآیند ترک تحصیل 

 

   فرم شرکت در همایشهای علمی داخل کشور

 

  فرآیند گردش کار اجرایی پایان نامه 

 

  فرآیند کار تصویب و ثبت پایان نامه

  

  فرم ارزشیابی پایان نامه

   

فرم حل مشکل دانشجو

 

  فرم صورتجلسه دفاع پایان نامه دکتری

 

  فرم آزمون جامع 

 

  فرم حل مشکل دانشجو 

 

  فرم تصویب پایان نامه در گروه 

 

  فرم اخذ مجوز دفاع

 

 

فرم اعلام نمره نهایی پایان نامه

 

  فرم تعهد محضری اعطلای تسهیلاتی بورس تحصیلی به دوره دکتری تخصصی داخل کشور 

فرآیند ثبت نام

 فرآیند برقراری کمک هزینه

 فرآیند میهمانی