۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

   

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

درجه علمی : دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته : قارچ شناسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

 

تلفن : 31336095-034

دورنگار: 31336110 - 034