۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 98
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 98
شیوه نامه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
شیوه نامه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی
شیوه نامه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98
آیین نامه دکتری تخصصی
آیین نامه بازنگری شده مقطع دکتری تخصصی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
آیین نامه بازنگری شده مقطع دکتری تخصصی
آیین نامه بازنگری شده مقطع دکتری تخصصی
تقویم دانشگاهی
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 99-98
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 99-98
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 99-98
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه کامل ثبت نام دوره دستیاری دندانپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
اطلاعیه کامل ثبت نام دوره دستیاری دندانپزشکی 1397
اطلاعیه کامل ثبت نام دوره دستیاری دندانپزشکی
سند تعهد
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ شهريور
فرم تعهد محضری جهت دانشجویان دکتری تخصصی
سند تعهد
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1398
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1398
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1398
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 97
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۷ شهريور
اطلاعیه کامل ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 97
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 97