۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
برگزاری کارگاه مجازی مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
برگزاری کارگاه مجازی مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی در 29 شهریور ماه
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ شهريور
برگزاری کارگاه مجازی مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی در 29 شهریور ماه
برگزاری کارگاه مجازی مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی در 29 شهریور ماه
امکان درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در نیمسال دوم 1400-1399
امکان درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در نیمسال دوم 1400-1399
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ شهريور
امکان درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در نیمسال دوم 1400-1399
امکان درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در نیمسال دوم 1400-1399
مقررات آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ شهريور
مقررات آموزشی
مقررات آموزشی
مقررات آموزشی کارشناسی ارشد و MPH
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ شهريور
مقررات آموزشی کارشناسی ارشد و MPH
مقررات آموزشی کارشناسی ارشد و MPH
کرونا
۱۳۹۹ يکشنبه ۷ ارديبهشت
پروتوکل فاصله گذاری اجتماعی
کرونا
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
آیین نامه
آیین نامه ارایه طرح های پژوهشی
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
آیین نامه ارایه طرح های پژوهشی
آیین نامه ارایه طرح های پژوهشی
تقویم دانشگاهی
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 1400-1399
۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 1400-1399
تقویم دانشگاهی نیمسال اول  1400-1399
دانشجویان برتر آزمون 98
دانشجویان برتر آزمون 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
دانشجویان برتر آزمون 98
دانشجویان برتر آزمون 98
ثبت نام کارشناسی ارشد
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ شهريور
ثبت نام کارشناسی ارشد
ثبت نام کارشناسی ارشد