۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
ثبت نام دانش پذیران دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سلامت
آیین نامه
آیین نامه ارایه طرح های پژوهشی
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
آیین نامه ارایه طرح های پژوهشی
آیین نامه ارایه طرح های پژوهشی
تقویم دانشگاهی
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 99-98
۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 99-98
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 99-98
دانشجویان برتر آزمون 98
دانشجویان برتر آزمون 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
دانشجویان برتر آزمون 98
ثبت نام کارشناسی ارشد
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ شهريور
ثبت نام کارشناسی ارشد
ثبت نام کارشناسی ارشد
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 98
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی بالینی سال 98
شیوه نامه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
شیوه نامه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی
شیوه نامه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98
آیین نامه دکتری تخصصی
آیین نامه بازنگری شده مقطع دکتری تخصصی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
آیین نامه بازنگری شده مقطع دکتری تخصصی
آیین نامه بازنگری شده مقطع دکتری تخصصی
تقویم دانشگاهی
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 99-98
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 99-98
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 99-98