۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
برنامه های کارورزی و دستیاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
رنامه های کارورزی و دستیاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه های کارورزی و دستیاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فرم گزینش و اقرارنامه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ اسفند
فرم گزینش و اقرارنامه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 99
فرم گزینش و اقرارنامه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 99
طرح ملی غربالگری سلامت روان
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند
طرح ملی سلامت روان
طرح ملی غربالگری سلامت روان
تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ دي
تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99
تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۹ آذر
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399
سند تعهد محضری دستیاران دندانپزشکی
سند تعهد محضری دستیاران دندان پزشکی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ آبان
سند تعهد محضری دستیاران دندانپزشکی
سند تعهد محضری دستیاران دندان پزشکی
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
رونمایی از چهار رویداد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
رونمایی از چهار رویداد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
رونمایی از چهار رویداد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
نحوه تنظیم سند پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر
نحوه تنظیم سند پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری
نحوه تنظیم سند پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری
نحوه تنظیم سند پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر
نحوه تنظیم سند پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری
نحوه تنظیم سند پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری