۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
سند تعهد محضری دستیاران دندانپزشکی

پذیرفته شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی فرم های مربوط به سند تعهد محضری را با توجه به سهمیه قبولی خود دانلود نموده و جهت تنظیم سند با دفتر امور حقوقی دانشگاه سرکار خانم توکلی با شماره 31325972 تماس حاصل فرمایید

از صفحه 1 تا 3 فرم تعهد آزاد (مربوط به سهمیه های آزاد و رزمندگان)

از صفحع 4 تا 7 مربوط به متعهدین مناطق محروم 

از صفحه 8 الی 11 فرم مربوط بع متعهدین آزاد که در ازاد ضامن از وثیقه ملکی استفاده می نمایند

دانلود فرم