۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

 

۱- عکس سه در چهار ۸ قطعه  پشت نويسي شده (نام و نام خانوادگي، رشته)

 

۲- اسکن اصل صفحات اول و دوم شناسنامه

۳-  
اسکن اصل کارت ملی 

۴- اسکن اصل کارت نظام پزشکی

۵- اسکن اصل پایان طرح عمومی

۶- اسکن اصل تسویه حساب صندوق رفاه عمومی )جهت دریافت گواهی تسویه حساب صندوق رفاه به

سایت www.srd.ir مراجعه نمایید.)


۷- اسکن اصل کارت پایان خدمت

۸- اسکن اصل پروانه دائم پزشکی

 

9- اسکن اصل سند تعهد محضری برای مستخدمین رسمی و پیمانی (از محل کار)

۱۱- اسکن اصل موافقت نامه محل استخدام جهت پذیرفته شدگان مستخدم سازمانها از سوی بالاترین مقام سازمان مربوطه

۱۲- اسکن اصل حکم استخدامی جهت پذیرفته شدگان مستخدم سایر سازمانها

۱۳- اسکن اصل حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق برای پذیرفته شدگان مستخدم سازمانها

۱۴- اسکن اصل گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا 30مهر ماه۱۳99 برای دانشجویان ترم آخر

۱۵- اسکن اصل فرم استفاده گنندگان از سهمیه(مناطق محروم یا رزمندگان و ایثارگران یا استعداد درخشان)

۱۶- اسکن اصل گواهی مبنی بر اتمام طرح نیروی انسانی تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه 1399 برای مشمولین طرح نیروی انسانی

17- اسکن اصل گواهی صلاحیت بالینی

18- تکميل فرم مشخصات  و فرم گزینش دستیار

 

جهت دستیابی به فرم ها کلیک نمایید:

 

فرم مشخصات  

 

فرم گزینش دستیار