۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

با توجه به توزیع رشته های مقطع دکتری تخصصی در آزمون مرحله دوم (مصاحبه )، در سال 1398 داوطلبان دعوت شده به این آزمون در 4 رشته سیاستگذاری

سلامت، سلامت در بلایا و فوریتها، اپیدمیولوژی و آینده پژوهی در سلامت در کلان منطقه 8 آمایشی کشور (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) مورد مصاحبه قرار خواهند

گرفت. زمان  این آزمون در این دانشگاه از 26 الی 28 مرداد ماه سال جاری خواهد بود.