مدیر سیستم
  مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای تخصصی(Ph.D)
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/08/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان : 
ثبت نام  در محل پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، طبقه دوم ساختمان آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد. ضمنا پذیرفته شدگان موظف به انجام دو مرحله ثبت نام حضوری و اینترنتی می باشند و در صورتیکه هر کدام از مراحل را به اتمام نرسانند، قبولی آنها لغو می گردد

مدارک ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

1-
شش قطعه عکس 4*3
2-
اصل و کپی شناسنامه(2 سری از تمام صفحات)
3-
اصل و کپی کارت ملی
4-
اصل و کپی دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای که نشان دهنده فراغت از نحصیل باشد. لازم به ذکر است دانشجویان ترم آخر نیز می بایست مدارکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل تا تاریخ 96/06/31 باشد ارائه نمایند.
5-
اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه
6-
اصل و کپی مدرک زبان
7-
موافقت نامه بدون قید و شرط برای ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول اداری و گواهی مرخصی بدون حقوق سالیانه برای مربیان رسمی
8-
حکم استخدام رسمی قطعی(جهت استفاده کنندگان از سهمیه مازاد مربیان رسمی)
9-
گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (اتمام طرح نیروی انسانی، معافیت یا ترخیص از طرح نیروی انسانی)
10-
مدارک نشان دهنده وضعیت سهمیه، جهت استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان، ایثارگران، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز 25% و بالاتر، فرزند و همسر مفقودالاثر. (کارت رزمندگی یا ایثار گری، نامه ستاد شاهد و ... .)
11-
از کلیه پذیرفته شدگان آزمون دوره تخصصی (P.h.D) و دکتری پژوهشی که سند تعهد محضری به محل اشتغال خود ندارند و یا بورسیه وزارت متبوع و سازمانهای دیگر نیستند ( به غیر از دانشگاههای شهریه پرداز و آزاد اسلامی) به میزان یک برابر تحصیل تعهد محضری اخذ می شود.
تبصره 1- مستخدمان رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.
تبصره 2- مستخدمان رسمی سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، چنانچه هرینه های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت گردد، از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.


فرم ها

فرم تعهد نامه رسمی

ادامه فرم

 
فرم تعهد تکمیل پرونده
 
فرم وضعیت طرح نیروی انسانی
فرم تعهد عدم انتقالی
 
فرم جمع آوری اطلاعات کامل دانشجو
 
فرم مشخصات مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (P.h.D)