مدیر سیستم
  ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/08/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

اطلاعیه جدید درخصوص ثبت نام پذیرفته شدگان دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ورودی 1396


کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در تاریخ 96/8/9 جهت ثبت نام به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه فرمایند . 


  قابل توجه پذیرفته شدگان بعد از تاریخ مذکور ثبت نام صورت گرفته نمی شود.