مدیر سیستم
  آزمون مرحله دوم دکترای تخصصی سال 96
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/05/11
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 این آزمون با حضور اساتیدی از دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و یزد درمنطقه آمایشی 8 کشور برگزار شد.

 آزمون دکترای تخصصی به صورت ایستگاهی است که در پنج ایستگاه برگزار می شود و داوطلبان باید امتیازات لازم را کسب کنند.

 در ایستگاه اول، میزان تسلط داوطلب در پایان نامه و ارزیابی مقاله ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد.

داوطلب در ایستگاه دوم  مطالب علمی را به صورت شفاهی ارائه می دهد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

توانمندی داوطلب در جستجوی منابع علمی مورد نظر در ایستگاه سوم و توانمندی علمی داوطلب از نظر تکنیک و آشنایی با مباحث علمی رشته مورد نظر در ایستگاه چهارم بررسی می شود.

آخرین ایستگاه نیز به ارزیابی تسلط داوطلب به زبان انگلیسی اختصاص دارد.