تحصیلات تکمیلی دانشگاه قبولی حضرتعالی را در آزمون جامع تبریک عرض نموده

موفقیت شما را از خداوند منان خواستاریمخانم الهام محسن بیگی
​دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی آقای سعید امینی
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی