دوره MPH

دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی
(MPH) ویژه توماند سازی پزشکان خانواده یکی از مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دکتری پزشکی عمومی (M.D) و گذراندن واحد های آموزش مربوطه و قبولی در امتحانات تکوینی و نهایی، موفق به اخذ گواهینامه معادل کارشناسی ارشد در این رشته می گردند.