دوره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی

دوره دستیاری رشته های تخصصی بالینی یکی از مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی پس از موفقیت در امتحان پذیرش دستیاری (M.D) متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دکترای پزشکی عمومی و گذراندن دوره های آموزشی تئوری و عملی و قبولی در امتحانات لازمه( تکوینی و نهایی) موفق به اخذ مدرک تخصصی در رشته مربوط می گردند.
دوره فوق تخصص پزشکی بالینی، بالاترین مقطع تحصیلات دانشگاهی پزشکی است. متقاضیان واجد شرایط پس از موفقیت در آزمون پذیرش دستیار(کتبی و شفاهی) و گذراندن دوره آموزش عملی و عملی مصوب، در یکی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دفاع و تایید رساله و موفقیت در آزمون نهایی به اخذ دانشنامه فوق تخصصی نایل می گردند.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در 27 رشته دستیار تخصصی و در یک رشته دستیار فوق تخصصی بالینی پذیرش دانشجو دارد.