دوره دکتری تخصصی

دوره دکتری تخصصی و پژوهشی یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش دانشگاهی است که به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است. دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در 17 رشته تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی دانشجو پذیرش می نماید و در پنج مرکز تحقیقات نیز دوره دکتری پژوهشی دایر می باشد.